Chwile, które łączą.

Chcesz dokonać cesji umowy telekomunikacyjnej? Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.

O CO CHODZI?

Cesja to dobrowolne przekazanie przez abonenta praw i obowiązków (zawartych w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych) na rzecz innej osoby fizycznej bądź przedsiębiorcy.  Zachowane zostają warunki określone w regulaminie promocji, ofercie promocyjnej, w której została zawarta umowa abonenta dokonującego cesji. Abonent, który dokonuje cesji nazywany jest cedentem – to on podpisał z PTC umowę, a teraz ceduje, czyli przenosi, prawa i obowiązki wynikające z tej umowy, na rzecz cesjonariusza (nowego użytkownika karty SIM). Cesja wiąże się z koniecznością podpisania nowej umowy przez cesjonariusza. Na niego przeniesione zostaną wtedy wszystkie prawa i obowiązki cedenta.

Przykład: możliwość przeniesienia dodatkowych usług, pakietów itp. określana jest regulaminami i warunkami ofert, nie da się zmienić taryfy na niższą, jeśli nie umożliwia jej obowiązujący klienta regulamin promocji.

JAK TO ZROBIĆ?

By dokonać cesji, niezbędne jest zawarcie przez cesjonariusza nowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Aby podpisać nową umowę, należy:

 • udać się do dowolnego punktu sprzedaży sieci T-Mobile z wymaganymi dokumentami,
 • uzyskać zgodę na cesję od operatora,
 • podpisać nową umowę (cesjonariusz).


CO PRZYGOTOWAĆ?

 • podpisany przez cedenta i cesjonariusza formularz umowy cesji (dostępny w BOA lub w każdym punkcie sprzedaży),
 • komplet dokumentów wymaganych do zawarcia nowej umowy przez cesjonariusza - pełny wykaz znajduje się tutaj.

Cesja wiąże się z koniecznością podpisania nowej umowy przez cesjonariusza. Na niego przeniesione zostaną wtedy wszystkie prawa i obowiązki cedenta.

Warto wiedzieć

 • opłata za realizację cesji zostanie naliczona zgodnie z obowiązującym cedenta cennikiem i zostanie naliczona na nowym koncie abonenckim,
 • punkty w programie Premia nie są przenoszone na cesjonariusza -  należy wykorzystać je przed dokonaniem cesji umowy,
 • ważność zgody na cesję wynosi 21 dni (po tym terminie niezbędne będzie uzyskanie nowej zgody).

Kończy Ci się umowa? Przedłuż ją przez internet na wyjątkowych warunkach, wybierając telefon w supercenie lub zyskując nawet 300 dodatkowych minut.

Podziel się:
 • (0)
 • (0)
 • (98)