Chwile, które łączą.

Słyszałeś już o Sieci Rodzinnej, dzięki której klienci T-Mobile mogą rozmawiać między sobą za darmo? Nie wiesz, jak ją uruchomić? To bardzo proste. Dla tych, którzy już są w Sieci Rodzinnej nic się nie zmienia.

Sieć Rodzinna to usługa T-Mobile, która może zainteresować różne grupy osób, lubiące rozmawiać ze sobą dużo przez telefon, nie tylko członków jednej rodziny. Jej członkiem może stać się każdy, kogo chcemy w pewien sposób wyróżnić, np. przyjaciel. To sposób na zmniejszenie wydatków swoich oraz innych osób. Wszak największe koszty generują rozmowy z rodziną i znajomymi.

Sieć Rodzinna może liczyć od 2 do 6 osób. Za usługę płaci tylko jedna osoba (tzw. sponsor) reszta rozmawia za darmo ze wszystkimi osobami w danej grupie. I to właśnie ta jedna osoba zakłada Sieć Rodzinną i zaprasza do niej kolejne osoby. Do niej należy decyzja, z kim cieszyć się rozmowami bez opłat i jednocześnie, kto będzie mógł skorzystać z przywileju rozmowy z nią samą i innymi wybrańcami także za darmo.

A jak stworzyć swoją własną Sieć Rodzinną?

Wystarczy wysłać SMS na numer 6446, a w jego treści wpisać rodzina.aktywuj.X, gdzie zamiast X wpisujemy liczbę osób, które znajdą się w naszej Sieci Rodzinnej.

Grupę można także założyć  po zalogowaniu się na stronie www.t-mobile.pl w sekcji „Zarządzaj kontem”, a następnie w zakładce: Usługi -> Sieć Rodzinna. Podczas logowania możesz być poproszony o wprowadzenie Kod-u – standardowym Kod-em są cztery ostatnie cyfry kodu PUK, który otrzymałeś wraz z kartą SIM.

Kolejną możliwością na założenie grupy jest Ekspresowe Menu. W takim przypadku należy wybrać na klawiaturze telefonu kod *100# i wcisnąć klawisz, którym inicjujesz połączenie (np. symbol zielonej słuchawki). Chwilę później otrzymasz na telefon menu, przez które można założyć, a później również obsługiwać swoją Sieć Rodzinną.

Jak zaprosić bliskich do Sieci Rodzinnej?

Do swojej grupy rodzinnej możesz zaprosić osoby, które posiadają telefon komórkowy w Sieci T-Mobile z taryfą prywatną, telefon systemu TakTak oraz Mix, a także telefony stacjonarne w Sieci T-Mobile z Taryfą Domowa. Zaproszenie takie można wysłać także na kilka sposobów:

  • Bezpłatnym SMS-em na numer 6446 o treści: rodzina.dodaj.AAABBBCCC gdzie w miejsce AAABBBCCC wpisać należy dziewięciocyfrowy numer telefonu zapraszanej osoby. Tę czynność powtarzamy tyle razy, ile osób zdecydowaliśmy się zaprosić do naszego wyjątkowego grona.

Po zalogowaniu się na stronie www.t-mobile.pl w sekcji „Zarządzaj kontem”, a następnie w zakładce: Usługi -> Sieć Rodzinna lub w Ekspresowym Menu (*100#).

Osoba zapraszana otrzyma SMS z informacją, że jest zaproszona do grupy. Samo dołączenie do grupy ma miejsce jednak dopiero po zaakceptowaniu zaproszenia przez zaproszoną osobę.

Żeby zaakceptować zaproszenie, osoba zaproszona powinna ZE SWOJEGO telefonu wysłać bezpłatny SMS o treści TAK na numer 6446.

Może również skorzystać ze strony www.t-mobile.pl po zalogowaniu się w sekcji „Zarządzaj kontem”, a następnie w zakładce: Usługi -> Sieć Rodzinna) lub z Ekspresowego Menu (*100#).

W przypadku, gdy zapraszanym jest posiadacz numeru stacjonarnego (Taryfa Domowa), Sponsor grupy, po otrzymaniu informacji SMS-em, musi zawiadomić zapraszaną osobę o konieczności akceptacji zaproszenia. Akceptacja jest możliwa poprzez wykonanie połączenia, z telefonu stacjonarnego osoby zaproszonej do grupy, na numer 602 900 000 lub w poprzez stronę www.t-mobile.pl po zalogowaniu się w sekcji „Zarządzaj kontem”, a następnie w zakładce: Usługi -> Sieć Rodzinna).

 

Kody SMS-owe pomocne przy tworzeniu grupy

Zanim włączysz Sieć Rodzinną, zaczniesz więcej rozmawiać i mniej płacić, zobacz wszystkie korzyści jakie oferuje ta usługa.

Podziel się:
  • (0)
  • (0)
  • (74)