Chwile, które łączą.

Na stronie www.t-mobile.pll znajdziecie dokładny poradnik, jak czytać fakturę. Często jednak zwracacie się do nas z pytaniem, jak interpretować pierwszą fakturę, na której pojawiają się „jakieś dziwne kwoty”.

Pierwsza faktura jest wystawiana w kilka dni po podpisaniu umowy i aktywacji karty SIM. Po tych czynnościach każdy numer przypisywany jest do cyklu rozliczeniowego i zostaje wtedy określona data wystawiania miesięcznych faktur, która jest stała. Następnie pierwsza faktura jest wysyłana na podany przez Ciebie adres korespondencyjny. Opłaty, jakie się na niej znajdują to:

1. jednorazowa opłata aktywacyjna za przyłączenie do sieci;
2. proporcjonalny abonament - cząstkowe opłaty abonamentowe naliczone wstecznie
(od dnia aktywacji do ostatniego dnia cyklu rozliczeniowego, w którym nastąpiła aktywacja);
3. Twój pełny abonament pobrany z góry za przyszły cykl rozliczeniowy;
4. dodatkowe opłaty za połączenia wykonywane po przekroczeniu pakietu minut z abonamentu oraz opłaty za
SMS-y specjalne i numery specjalne).

Między podpisaniem umowy a rozpoczęciem pełnego cyklu rozliczeniowego mija zwykle kilka dni. Dni te nazywane są niepełnym cyklem rozliczeniowym, a abonament jest w nim rozliczany proporcjonalnie (bezpłatne minuty także).

Właśnie dlatego pierwsza faktura jest zawsze wyższa niż każde kolejne, gdyż zawiera opłaty aktywacyjne oraz część abonamentu wyliczoną proporcjonalnie od momentu podpisania umowy do momentu rozpoczęcia pełnego cyklu rozliczeniowego.

Dowiedz się więcej o tym, jak czytać pierwszą fakturę i korzystać z SMSa Finansowego.

Podziel się:
  • (0)
  • (0)
  • (5)