Porady

24.07.2013
Przenoszenie kontaktów na BlackBerry 10

Lepiej w t-mobile

Galaxy S7 już jest! I to z Gear VR w prezencie! Sprawdźcie!

Przesiadka z jednego telefonu na drugi nie musi wiązać się z mozolnym ręcznym przepisywaniem kontaktów. Skorzystajcie z naszych wskazówek, żeby tego uniknąć.

Do przeniesienia kontaktów z iPhone'a do naszego nowego BlackBerry Z10 lub BlackBerry Q10 użyjemy konta Gmail. Nie będziemy do tego potrzebować żadnej zewnętrznej aplikacji.

Z głównego ekranu iPhone'a wybieramy Ustawienia, a następnie Poczta, Kontakty, Kalendarze. Przewijamy w dół do sekcji Kontakty. Wybieramy opcję Dodaj konto. Z listy wybieramy Inne.

Z kolejnej listy wybieramy Dodaj konto CardDAV. W Polu Serwer wisujemy google.com. W polu Użytkownik wpisujemy login do naszego konta Gmail. W kolejnym polu podajemy hasło do niego. Opcjonalnie możemy dodać również Opis, np. Kontakty.

Należy upewnić się również, czy opcjaKonto jest włączona. Jeśli jest włączona należy następnie otworzyć Ustawienia zaawansowane poniżej i sprawdzić czy opcja Użyj SSL jest włączona.

Jeśli wszystkie ustawienia są poprawne naciskamy Przycisk Dalej. Kontakty zawarte w pamięci iPhone'a są właśnie synchronizowane z naszym kontem Google.

Z głównego ekranu BlackBerry wybieramy Ustawienia, a następnie Konta oraz Poczta e-mail, kalendarz i kontakty. Podajemy adres swojego konta Gmail. Na kolejnym ekranie (widocznym po wciśnięciu przycisku Dalej) podajemy hasło do niego. Z listy wybieramy Synchrronizuj kontakty. Po pomyślnym zalogowaniu się na nasze konto Google i zsynchronizowaniu kontaktów smartfon wyświetli listę kont. Kontakty przeniesione z iPhone'a przez konto Google znajdują się już w pamięci BlackBerry.

Z głównego ekranu BlackBerry wybieramy Ustawienia, a następnie Konta oraz Poczta e-mail, kalendarz i kontakty. Podajemy adres swojego konta Gmail. Na kolejnym ekranie (widocznym po wciśnięciu przycisku Dalej) podajemy hasło do niego. Z listy wybieramy Synchrronizuj kontakty. Po pomyślnym zalogowaniu się na nasze konto Google i zsynchronizowaniu kontaktów smartfon wyświetli listę kont. Kontakty przeniesione z iPhone'a przez konto Google znajdują się już w pamięci BlackBerry.

Z głównego ekranu BlackBerry wybieramy Ustawienia, a następnie Konta oraz Poczta e-mail, kalendarz i kontakty. Podajemy adres swojego konta Gmail. Na kolejnym ekranie (widocznym po wciśnięciu przycisku Dalej) podajemy hasło do niego. Z listy wybieramy Synchrronizuj kontakty. Po pomyślnym zalogowaniu się na nasze konto Google i zsynchronizowaniu kontaktów smartfon wyświetli listę kont. Kontakty przeniesione z iPhone'a przez konto Google znajdują się już w pamięci BlackBerry.

Z głównego ekranu BlackBerry wybieramy Ustawienia, a następnie Konta oraz Poczta e-mail, kalendarz i kontakty. Podajemy adres swojego konta Gmail. Na kolejnym ekranie (widocznym po wciśnięciu przycisku Dalej) podajemy hasło do niego. Z listy wybieramy Synchrronizuj kontakty. Po pomyślnym zalogowaniu się na nasze konto Google i zsynchronizowaniu kontaktów smartfon wyświetli listę kont. Kontakty przeniesione z iPhone'a przez konto Google znajdują się już w pamięci BlackBerry.

Z głównego ekranu BlackBerry wybieramy Ustawienia, a następnie Konta oraz Poczta e-mail, kalendarz i kontakty. Podajemy adres swojego konta Gmail. Na kolejnym ekranie (widocznym po wciśnięciu przycisku Dalej) podajemy hasło do niego. Z listy wybieramy Synchronizuj kontakty. Po pomyślnym zalogowaniu się na nasze konto Google i zsynchronizowaniu kontaktów smartfon wyświetli listę kont. Kontakty przeniesione z iPhone'a przez konto Google znajdują się już w pamięci BlackBerry.

Z głównego ekranu BlackBerry wybieramy Ustawienia, a następnie Konta oraz Poczta e-mail, kalendarz i kontakty. Podajemy adres swojego konta Gmail. Na kolejnym ekranie (widocznym po wciśnięciu przycisku Dalej) podajemy hasło do niego. Z listy wybieramy Synchronizuj kontakty. Po pomyślnym zalogowaniu się na nasze konto Google i zsynchronizowaniu kontaktów smartfon wyświetli listę kont. Kontakty przeniesione z iPhone'a przez konto Google znajdują się już w pamięci BlackBerry.

Z głównego ekranu BlackBerry wybieramy Ustawienia, a następnie Konta oraz Poczta e-mail, kalendarz i kontakty. Podajemy adres swojego konta Gmail. Na kolejnym ekranie (widocznym po wciśnięciu przycisku Dalej) podajemy hasło do niego. Z listy wybieramy Synchronizuj kontakty. Po pomyślnym zalogowaniu się na nasze konto Google i zsynchronizowaniu kontaktów smartfon wyświetli listę kont. Kontakty przeniesione z iPhone'a przez konto Google znajdują się już w pamięci BlackBerry.

Do przeniesienia kontaktów ze smartfonu z Androide do naszego nowego BlackBerry Z10 lub BlackBerry Q10 również użyjemy konta Gmail. Nie będziemy do tego potrzebować żadnej zewnętrznej aplikacji.

 

Z menu aplikacji smartfonu z Androidem wybieramy Ustawienia a następnie Konta i Dodaj konto. Z listy dostępnych kont wybieramy Google.

Następnie albo tworzymy nowe konto albo logujemy się do już istniejącego podając nasz adres e-mail i hasło do niego. Czekamy na zalogowanie się na konto a następnie wybieramy opcję Synchronizuj: Kontakty.

Dalej procedura wygląda tak jak w przypadku przenoszenia kontaktów z iPhone'a:

Z głównego ekranu BlackBerry wybieramy Ustawienia, a następnie Konta oraz Poczta e-mail, kalendarz i kontakty. Podajemy adres swojego konta Gmail. Na kolejnym ekranie (widocznym po wciśnięciu przycisku Dalej) podajemy hasło do niego. Z listy wybieramy Synchronizuj kontakty. Po pomyślnym zalogowaniu się na nasze konto Google i zsynchronizowaniu kontaktów smartfon wyświetli listę kont. Kontakty przeniesione ze smartfonu z Androidem, przez konto Google znajdują się już w pamięci BlackBerry.

Posiadanie smartfonu pracującego pod kontrolą Windows Phone nieodzownie wiąże się z koniecznością posiadania konta Windows Live. Wykorzystamy to konto do synchronizacji kontaktów znajdujących się w pamięci telefonu z naszym nowy BlackBerry.

Jeśli korzystamy z synchronizacji pomiędzy smartfonem a kontem Microsoft Live wszystkie kontakty zapisane w jego pamięci powinny być zapisane w kontaktach naszego konta pocztowego (na potrzeby tego poradnika posłużymy się kontem w witrynie Outlook.com). Jeśli tak nie jest, opcję tworzenia odpowiedniego konta i synchronizacji znajdziemy w menu Ustawienia, Poczta+Konta. Synchronizacja dokonywana jest automatycznie, w określonym w ustawieniach czasie.

Następnie z głównego ekranu BlackBerry wybieramy Ustawienia, a następnie Konta oraz Poczta e-mail, kalendarz i kontakty. Podajemy adres swojego konta w witrynie Outlook.com oraz, na kolejnym ekranie (widocznym po wciśnięciu przycisku Dalej) hasło do niego. Z listy wybieramy Synchronizuj kontakty. Po pomyślnym zalogowaniu się na nasze konto i zsynchronizowaniu kontaktów znajdą się one w pamięci BlackBerry.

Przenoszenie danych w obrębie tej samej platformy jest oczywiście najprostsze. Do przeprowadzenia tej operacji potrzebować będziemy jednak oprogramowania BlackBerry Link, dostępnego do pobrania za darmo na dedykowanej stronie producenta.

Po pobraniu i instalacji oprogramowania uruchamiamy je. Jeśli za pomocą dołączonego do zestawu kabla USB podłączymy smartfon BlackBerry do komputera, aplikacja automatycznie go wykryje i zainstaluje niezbędne sterowniki. Po zakończeniu wszystkich procedur związanych z aktualizacją sprzętu i multimediów możemy przystąpić do zamiany urządzeń.

Z głównego okna programu BlackBerry Link wybieramy charakterystyczny przycisk z trzema, pionowo ustawionym kropkami, znajdujący się w prawym, dolnym rogu głównego panelu, a następnie Zmień urządzenia.

Podłączamy swój wcześniejszy smartfon do komputera. Wybieramy je z wyświetlonej listy. Kolejnym krokiem będzie wybranie danych, które mają być przeniesione do nowego smartfonu (w przypadku BlackBerry ze starszymi systemami oprogramowanie pominie ten krok i przeniesie wszystkie dane). Aplikacja przygotuje kopię zapasową, która zapisana zostanie w pamięci nowego BlackBerry.

Przed kontynuacją przenoszenia danych należy upewnić się czy w nowym smartfonie znajduje się karta SIM oraz czy (jeśli takich używamy) zalogowaliśmy się do kont online takich jak Google Mail czy Yahoo Mail.

Podłączamy nowe urządzenie i po wykryciu wybieramy je z listy. BlackBerry Link prześle teraz zapisane wcześniej dane do pamięci nowego smartfonu.

Przenoszenie kontaktów na BlackBerry 10 - opinie i komentarze (0)

Aby dodać opinię, pytanie lub komentarz podaj swoje dane w polach poniżej. Pola oznaczone gwazdką (*) są obowiązkowe.

Podziel się